Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 020-5244060.
  • Wanneer ben ik cum laude geslaagd?

   In de wet staat het volgende over de voorschriften aangaande cum laude:

   1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
    1. ten minste het middelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
     1. de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en eindcijfer [van je combinatiecijfer], en de vakken van het profieldeel, en
     2. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en 
    2. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie <voldoende> voor de rekentoets en alle vakken [waarin je examen doet] 

     

   1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
    1. ten minste het eindcijfer 8,0m berekend op basis van de eindcijfers voor:
     1. de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer [van je combinatiecijfer], en de vakken van het profieldeel, en 
     2. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
    1. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie <voldoende> voor de rekentoets en alle vakken [waarin je examen doet]

    

   1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
    1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8.0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
     1. de rekentoets, de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de algemene vakken van het profieldeel, en 
     2. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en 
    2. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie <voldoende> voor de rekentoets, het profielwerkstuk en alle vakken [waarin je examen doet]

    

   1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
    1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van:
     1. de eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken van het profieldeel, en
     2. [het gemiddelde cijfer van de eindcijfers van het profielvak en alle beroepsgerichte keuzevakken] en
    2. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie <voldoende> voor de rekentoets en alle vakken [waarin je examen doet]

    

   1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo gemengde leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
    1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
     1. de rekentoets, de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de algemene vakken van het profieldeel, en
     2. het algemene vak uit het vrije deel of het eindcijfer berekend over [het gemiddelde van 1. je profielvak(ken) (tellen 50%) én 2. je beroepsgerichte keuzevakken (tellen ook 50%)]
    2. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie <voldoende> voor de rekentoets, het profielwerkstuk en alle vakken [waarin je examen doet]

    


   Ook leerlingen die een leerwerktraject volgen moeten aan de eisen voor vmbo basisberoeps voldoen.

   In alle gevallen gaat het om een 8.0 onafgerond. Wanneer je gemiddeld een 7.99999 of lager staat
   ben je dus niet cum laude geslaagd.

   Let op! De rekentoets telt niet mee voor lotingsstudies. Cum laude betekent dus niet automatisch dat je in lotingklasse A wordt geplaatst.

   Dubbele check? Bekijk hier de regels volgens het DUO

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS